قوانین و مقررات بازی داژبال
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦  

1ـ هر تیم شامل 5 بازیکن (4 نفر اصلی و 1 نفر ذخیره) می‌باشد.
2ـ لباس بازیکنان باید متحدالشکل باشد.
3ـ شماره پیراهن بازیکنان در وسط پشت 20 سانتی‌متر و در وسط جلو 15 سانتی‌متر و به پهنای 2 سانتی‌متر باشد.
4ـ مسابقات با توپ والیبال برای دوره راهنمایی و توپ مینی والیبال برای دوره ابتدایی برگزار می‌شود.
5ـ هر گونه تصمیم‌گیری در موارد پیش‌بینی نشده به عهده کمیته فنی مسابقات خواهد بود.
شرح بازی 

بقیه در ادامه مطلب


تیم مدافع: تیمی که در وسط زمین قرار می‌گیرد.

تیم مهاجم: تیمی که در دو طرف زمین قرار می‌گیرد.

شروع بازی با قرعه‌کشی بوده و  برنده قرعه حق انتخاب مدافع یا مهاجم بودن را دارد. تیم مدافع در وسط  زمین قرار می‌گیرد و تیم مهاجم نیز به دو گروه تقسیم شده و در دو طرف محل تعیین شده مستقر می‌شوند. بازی با سوت داور شروع شده و کرنومتر روشن می‌شود.

1ـ زمان بازی 12 دقیقه می‌باشد.

2ـ طول و عرض 5 נ10 متر برای دوره راهنمایی 4׸ متر برای دوره ابتدایی می‌باشد.

3ـ اگر بازیکن وسط توپی را که تیم مهاجم پرتاب می‌کند بگیرد، گل محسوب شده و بنام خودش منظور می‌گردد.

4ـ بازیکنی که گل داشته باشد اگر با توپ زده شود در بازی می‌ماند و گل او از بین می‌رود (در صورتیکه 2 یا 3 بازیکن در زمین باشند این بازیکن می‌تواند گل خود را به افراد دیگری از تیم خود که از زمین خارج شده‌اند بدهد. در ابتدا نفر اولی که زمین را ترک نموده است باید وارد زمین گردد.)

5ـ آخرین نفری که در زمین می‌ماند بعد از 5 رفت و برگشت موفق (حداکثر 10 پرتاب) باید یکی از افراد تیم را به داخل زمین دعوت نماید. ( در ابتدا نفر اولی که زمین را ترک نموده است باید وارد زمین گردد.)

6ـ اگر توپ پاس داده شود و به بازیکن وسط زمین بخورد بازیکن نباید از زمین خارج شود.

7ـ بازیکنان مهاجم می‌توانند در جریان بازی به جای اینکه بازیکنان وسط را با توپ بزنند با اعلام کلمه پاس توپ را مستقیماً به بازیکنان هم تیمی خود پاس دهند.

8ـ استراحت بین دو گیم 5 دقیقه می‌باشد.

خطاها

1ـ پرتاب توپ بشکل شوت با پا خطا محسوب می‌شود و بازیکن خاطی باید زمین بازی را ترک نماید.

2ـ بازیکنان مدافع که در وسط قرار دارند اگر در جریان بازی پای یکی از آنها از خط زمین به طور کامل عبور کند خطا محسوب شده، باید زمین را ترک نماید.

3ـ اگر بازیکنان مدافع توپ را پس از دریافت به محل دورتر پرتاب نمایند (اتلاف وقت) همان بازیکن پرتاب‌کننده باید از دور بازی خارج شود.

4ـ چنانچه یکی از بازیکنان مهاجم خطای عمد روی بازیکنان مدافع انجام دهد خطا محسوب می‌شود. بازیکن مهاجم نباید پایش را روی خط محوطه بگذارد.

تبصره یک: مربی در هر دور بازی می‌تواند از بین 5 بازیکن خود چهارنفر را به عنوان نفرات اصلی وارد زمین بنماید.

تبصره دو: قبل از شروع بازی مربیان باید اسامی 4 بازیکن اصلی را به طور کتبی به منشی ارائه دهند. (استفاده از بازیکن ذخیره در جریان بازی فقط در صورت آسیب جدی بازیکن اصلی و با تأیید سرپرست فنی انجام می‌پذیرد).

بازیکنان باید سعی کنند توپ را به سمت بازیکنان وسط زمین پرتاب نمایند. به گونه‌ای که توپ به آنها برخورد کند. بازیکنی که توپ به او اصابت کرده از  زمین بازی خارج می‌شود هنگامی‌که آخرین نفر با توپ زده شد کرنومتر  خاموش شده و زمان بازی برای بازیکنان وسط زمین ثبت می‌گردد. با فرمان داور جای دو تیم عوض شده و به همان‌صورت زمان بازی تیم دوم نیز ثبت می‌گردد. تیمی که زمان بیشتری بازی کرده باشد برنده بازی اعلام می‌گردد. اگر یک بازیکن مدافع باقی بماند بعد از 5 رفت و برگشت می‌تواند یک یار به داخل زمین دعوت نماید و بازیکن پرتاب کننده اگر با واژه پاس توپ را برای یاران خود بفرستد و نفر وسط به توپ ضربه بزند به اصطلاح می‌گویند پاس شکسته شده یک نوبت از پنج نوبت به حساب می‌آید.

در حالیکه اگر توپ با واژه پاس به یار خودی برسد فقط پاس است و نوبت محسوب نمی‌شود. استفاده از واژه پاس فقط زمانی میسر است که یک نفر از بازیکنان مدافع داخل زمین باشد. تیم مهاجم نمی‌تواند از 2 پاس پی در پی استفاده نماید در صورت انجام 2 پاس یک نوبت از 10 نوبت محسوب می‌شود


کلمات کلیدی: