ترامپلین

 

تاریخچه استفاده از ترامپلین به زمان استفاده از شبکه توری که آکروبات کارها از آن استفاده می کردند ، باز می گردد که ایده آن توسط جرج نیسین در سال‌های 1930 مطرح گردیده وی با تکه‌هایی از پارچه با استحکام زیاد که به یک چارچوب فلزی با خاصیت ارتجاعی متصل بودند ، نخستین. نمونه ترامپلین را ایجادنمود و بدین ترتیب نخستین ترامپلین ایجاد شد . واژه ترامپلین ( به معنی محکم پریدن روی چیزی )میباشد.

این وسیله به ورزشکاران جهت ایجاد وضعیت فیزیکی و روانی مناسب کمک می‌کند . و به طور خاص به درک     فرم بدنی ورزشکار در فضا کمک می‌کند . در ژیمناستیک هنری ، هفتمین وسیله‌ای که به عنوان یک وسیله کمک آموزشی از آن استفاده می‌شود ، ترامپلین می‌باشد.این ورزش در کشور آمریکا موفقیت‌هایی را به سرعت بدست آورد و نخستین مسابقات ملی قهرمانی این ورزش در سال 1948 برگزار گردید . در سال 1995 ، ترامپلین  Pan  American   بازیهای راه یافت و سرانجام به دیگر کشور‌های اروپایی همانند سوئیس و ... راه یافت . در کشور سوئیس ، کرت کچلر و تد بلیک از پیشگامان این ورزش بودند اسکاتلند نخستین کشور اروپایی بود که فدراسیون ملی خود را در سال 1958 ایجاد نمود . در 4 مارچ 1964 فدراسیون بین المللی ترامپلین در فرانکفورت ( آلمان) ایجاد شد و در آن رن چرر به عنوان رئیس و اریچ کینسل به عنوان منشی عمومی انتخاب شدند

جودی ویلز و دن میلن ( از آمریکا ) نخستین قهرمانهای این ورزش هستند برنامه مسابقه شامل ترامپلین و تاتاملونگ برای مردان و زنان بود و در سال 1988 ترامپلین به عنوان یکی از ورزشهای بازیهای المپیک در نظر گرفته شد تغییرات بنیادین خود را از آن زمان آغاز کرد این ورزشنمایشگر آزادی و فضامی‌باشد . تعداد بیشمار و پیچیدة پرشها و چرخش‌ها ، که گاهاً ارتفاع آنها به طول 8 متر می‌رسد ، مهارت استادانه در تکنیک ، کنترل بدن به نحو عالی از ویژگیهای ابن ورزش زیبا و مهیج است.

 

/ 0 نظر / 205 بازدید