مسابقات دو و میدانی دختران آموزشگاه‌های استان برگزار شد

مسابقات دو و میدانی دختران آموزشگاه‌های استان با شناخت تیم‌ها و نفرات برتر به پایان رسید.

در این رقابت‌ها که با حضور 17 تیم از مقاطع مختلف تحصیلی و به مدت 2 روز در مجموعه ورزشی تختی خرم آباد برگزار شد، تیم ناحیه 2 خرم‌آباد در مقطع ابتدایی به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های بروجرد و الیگودرز حائز عنوانهای بعدی شدند. در مقطع راهنمایی نیز الیگودرز اول شد ناحیه 2 خرم‌آباد و بروجرد دوم و سوم شدند.

تیم الیگودرز نیز در مقطع متوسطه قهرمان شد و تیم‌های ناحیه دو و ناحیه یک خرم‌آباد نیز عناوین بعدی را کسب کردند.

کریمی مسئول انجمن دو ومیدانی دختران آموزشگاه‌های استان گفت: نفرات اول رشته‌های 100 متر 200 متر 400 متر 800متر، پرش ارتفاع، پرش طول، پرتاب دیسک و پرتاب وزنه با کسب مقام اول این رقابت‌ها به مسابقات کشوری دو و میدانی آموزشگاه‌های دختر کشور راه می یابند.

نفرات اول مواد مختلف جهت اعزام به مسابقات کشوری دو و میدانی آموزشگاه‌های دختران کشور در سه مقطع تحصیلی:

مقطع متوسطه                                          راهنمایی

1) پریسا زارعی  در100متر ازناحیه یک    1) زهره تاجمیری (100متر)الیگودرز                

2) رابعه جمالی   (200متر) الیگودرز       2) خاطره افروغ  (200متر)  الیگودرز            

3) پریسا زارعی (400متر ناحیه یک        3) معصومه موسیوند(پرتاب وزنه) بروجرد

4) معصومه ملک محمودی (پرش ارتفاع)       4) مریم رجبی(پرش طول) ناحیه2  

از الیگودرز                                            

5) فاطمه حسن زاده (پرتاب دیسک)ناحیه2       5) فائزه احمدی(800متر)الیگودرز

6) شبنم قلی  (پرتاب وزنه) الیگودرز                  

7) اکرم ملک محمودی(پرش طول) الیگودرز         

8) اشرف بیرانوند (1500متر)   ناحیه 2             

مقطع ابتدایی

1) اسما سپهوند(80متر) ناحیه2 2) مهسا شعبان(200متر) بروجرد  3 ) منا فرهادی(600متر)بروجرد

4) فاطمه رفیعی(پرش طول)الیگودرز   

  5) مینا رضایی(پرتاب وزنه) الیگودرز                  

6) حدیث بیگلری(پرش ارتفاع)  الیگودرز

/ 0 نظر / 44 بازدید