نتایج مسابقات دو و میدانی آموزشگاههای دختر ناحیه 2خرم آباد در مقطع ابتدایی و راه

نقرات برتر مواد مختلف در مقطع ابتدایی

 

80متر :1- اسماء سپهوند 2-مهشید صفر بیرانوند  3- راحیل نقدی پور

200متر :1- فاطمه موسوی  2-مریم آقایی جودکی  3-آمنه مفلوح

600متر : 1-راضیه بیرانوند  2-رویا سگوندی  3- محدثه محمدی

پرش طول : فاطمه کلانتری  2-سحر چاری پور  3-فاطمه موسوی

پرتاب وزنه : زهرا کاربر  2-سعیده جهانی  3-صبا دیناروند

امدادی :1-دبستان شهید مجتبی حسینی  2-دبستان حکمت 

 3-دبستان رقیه

 

نقرات برتر مواد مختلف در مقطع راهنمایی

 

100متر  :1- فاطمه خورشید وند  2-فاطمه نیکو منظر 3-زهرا شاکرمی

200متر :1- مریم رجبی  2- زهرا پاپی  3-نرگس بازگیر

800متر :سمیه شاکرمی  2-زینب جانی پور  3-نر گس بازگیر

پرش طول  :1- زهرا شاکرمی  2- رضوان ناصری  3-سمیه شا کرمی

پرتاب وزنه : 1- نسیم بیرانوند  2-لیلا ساجدی  3-سهر تخت روان

امدادی : 1- مدرسه مهر گلدشت  2- تهذیب 2   3- زکیه ازنا 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید