مسابقات کاراته ابتدایی ناحیه 2 خرم آباد با معرفی نفرات برتر به پایان رسید

مسابقات کاراته مقطع ابتدایی مورخ 2/9/89 در سالن ورزشی شهید مصطفی خمینی با حضور 7 آموزشگاه برگزار گردید و در پایان نتایج  زیربه دست آمد.

*کاتای انفرادی ( کمربند زرد- نارنجی ) پایه اول و دوم

مقام اول : فاطمه محمدی دبستان رضا گودرزی

*کاتای انفرادی( کمربند زرد - نارنجی ) پایه سوم تا پنجم

مقام اول : مریم زمانی   دبستان رضا گودرزی

مقام دوم : گلستان خیر ابادی  دبستان عباس کامیاب

مقام سوم : نیلوفر سگوند   دبستان مجید بهاروند - سارا پناهی دبستان حکمت1

*کاتای انفرادی ( کمربند سبز - آبی - بنفش ) پایه اول و دوم

مقام اول : فاطمه برخورداری   دبستان رضا گودرزی

مقام دوم : زهرا ملک زاده      دبستان حکمت2

مقام سوم : مهسا مرادی پور    دبستان حکمت  یکتا بهاروندی دبستان عباس کامیاب

*کاتای انفرادی ( کمربند سبز - آبی - بنفش ) پایه سوم تا پنجم

مقام اول : فاطمه زهرا کار     دبستان رضا گودرزی

مقام دوم : فائزه ماراب        دبستان امان اله مرادی

مقام سوم : مینا دعوتی     دبستان عباس کامیاب

*کاتای تیمی ( کمربند سبز - آبی - بنفش )

مقام اول :

1- مینا دعوتی     دبستان عباس کامیاب

2- فاطمه زهرا کار دبستان رضا گودرزی

3- مریم زمانی    دبستان رضا گودرزی

*کمربند قهوه ای  ( پایه اول تا پنجم )

مقام اول : پردیس ملک محمدی    دبستان رضا گودرزی

مقام دوم : زهرا عربان       دبستان ظفر2

* کمربند مشکی : ورزشکار در این رده حضور نداشت .

 

/ 0 نظر / 33 بازدید